Seksuaaliterapia

Kuva

Seksuaalisuus on useasti vaikeasti lähestyttävä aihe, vaikka ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä ajan, syntymästä kuolemaansa saakka. Seksuaalisuus ei katoa meiltä iän karttuessa, vaikka sen muoto voi muuttua ja voimakkuus heiketä samoin kuin fyysinen kyvykkyys.

Seksuaaliterapia on yksilö- tai pariterapiaa. Seksuaaliterapiassa tutkitaan asiakkaan omaa elämäntilannetta, yksilön ja mahdollisen parisuhteen näkökulmasta. Kartoitetaan asiakkaan ja kumppanin kokemat seksuaalielämän haasteet, sekä yksilön ja parin voimavarat.

Seksuaaliterapiassa työskennellään myös seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti kysymysten parissa ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden kanssa. Terapiassa käytetään erilaisia lähestymistapoja riippuen asiakkaan tilanteesta.